Top-News

Dernières nouvelles

Hotline au LTEtt

Le Lycée Technique d’Ettelbruck a mis en place différents numéros de téléphone afin d’aider les élèves et leurs parents pendant les heures de bureau. Endehors, vous pouvez nous contacter par courriel secretariat@ltett.lu ou sepas@ltett.lu.

Réception téléphonique 819201-1
Sepas 819201-215
Cellule d’orientation 819201-201
Secrétariat 819201-300
Réception loge 819201-102
Informatique 819201-500

Nachhaltigkeitstage im LTEtt- Aktiv werden um die Umwelt zu schützen

In einem Umfeld von Klimawandel, Fake News und Verknappung der Ressourcen, verfolgt das Lycée Technique d´Ettelbruck ein ehrgeiziges Ziel: Die nachhaltige Entwicklung soll vom Außenseiter und Ausnahmefall zum Hauptakteur und Regelfall aufsteigen. Sie soll fester Bestandteil der Kultur und des Handelns unserer Gesellschaft werden. Das Lycée Technique d´Ettelbruck sieht sich in der Lage, positiven Einfluss auf die täglichen Gewohnheiten seiner Schüler/innen und Personal nehmen zu können, damit diese ihr Verhalten im Sinne der Umwelt anpassen. Lire la suite →

Visite vun den erneierbaren Energiequellen am LTEtt

Am Kader vun der Nohaltegkeetswoch am Lycée Technique vun Ettelbréck huet eng Première Technicien am Beräich Energieelektroniker en Atelier ugebueden wou si aneren Schüler di erneierbar Energiequellen am LTEtt virgestallt hunn.

Ugefaangen bäi der Waasserenergie, duerno Lire la suite →

Erasmus-Praktikanten aus Opava zu Besuch im LTEtt

Wie jedes Jahr absolvierten wieder 4 junge Schülerinnen und Schüler der tschechischen Partnerschule des Lycée technique d’Ettelbruck ein Praktikum in Luxemburg. Wir bedanken uns herzlich bei den Betrieben Astron, Goblet Lavandier, Nordstad Carrosserie und rms für die Aufnahme der jungen Leute. Lire la suite →

Amnesty international

“Les bougies Amnesty International apportent de l’espoir mais aussi une aide concrète à toutes les personnes dans le monde dont les droits les plus fondamentaux sont bafoués. Elles les aident à sortir de l’ombre et à apporter la lumière sur ce qui leur arrivé, afin que justice leur soit rendue.” Amnesty International
Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits Humains, les élèves ont participé, pendant 3 jours, à des conférences sur  les “Droits humains” et sur les actions d’Amnesty Luxembourg.

Lire la suite →

Visite vum Chamber-Deputéierten André Bauler am LTEtt

Den 22. November war den Här André Bauler, DP-Deputéierten a Präsident vun der „Commission des Finances et du Budget“ vun der Chamber, op Visite am Lycée Technique d’Ettelbruck. An deenen zwou Stonne, wou hie bei ons war, krute mir, d’SchülerInne vun den 2GSO-Klassen, de Budget vum Joer 2020 erkläert souwéi och d’Finanze vu Lëtzebuerg am Allgemengen.

Lire la suite →

Hospitationsgäste aus St.Pölten

 

Unsere Partnerschule, die HTL St.Pölten, hat uns im Rahmen eines Erasmus-Hospitationsprogrammes zwei Tage lang Ende November besucht. Der Direktor der HTL, Dipl. Ing. Martin Pfeffel und Werkstättenleiter Ing. Markus Scheuch, haben sich nicht nur die technischen Infrastrukturen des LTEtt angesehen, sondern sich vor allem mit der Schulleitung und den Lehrerinnen und Lehrern ausgetauscht.

Lire la suite →

English Drama Optioun- Performance 16.12.2019

 

Firwat huet den Diogo en Luuchteschierm op sengem Kapp? Genau déi Fro hunn déi aacht Schauspiller aus der English Drama Optioun probéiert an hirem neien Stéck ‚Lampshade‘ ze beäntweren, dat den 16. Dezember um Wantermaart virgestallt gouf.

Lire la suite →

Besuch bei der S.E.O in Vianden

 

Wir, die Schüler der Klasse 2GSE, haben am 17. Oktober 2019 eine Besichtigung der Firma SEO in Vianden durchgeführt. Diese Besichtigung ist Teil unseres Fachs «Etudes de Cas (ETCAS)». Wir haben die Firma auf drei verschiedene Aspekte hin untersucht.

Lire la suite →

3. Koordinatiounstreffe vum Erasmus-plus Projet Peer Education

Vun Dënschdes bis Donneschdes, 10-12. Dezember 2019 war am LTETT erëm eng méi lass: 13 Gäscht aus Schweden, der Tschechescher Republik, aus Éisträich an Däitschland hunn sech zesumme mat eis am LTETT begéint fir weider um Projet Peer Education ze schaffen.

Zesumme goufen Unterrechtseenheeten erschafft, ausprobéiert a virgestallt, déi eis am Alldag sollen hëllefen engersäits Fachwëssen ze vermëttelen, mais anerersäits och d’Kommunikatioun an d’Versteesdemech tëschent de Schüler ze stäerken duerch den Asaz vu Multiplicateuren, sougenannten ‚‘Peers‘.

 

Lire la suite →

Matinée ACEL: Studieninformatiounen aus éischter Hand

Freides, den 13. Dezember 2019 konnten eis 2ième a 1ères Schüler sech op eiser Matinée ACEL iwwert Méiglechkeete fir e wiedert Studium informéieren. D’Daachorganisatioun ACEL( Association des cercles d’étudiants luxembourgeois), zesumme mat der ANESEC (Association nationale des étudiants en sciences économiques), der ALEP (Association luxembourgeoise des étudiants en psychologie) an der LBS (Lëtzebuerger BTS Studenten) huet keng Méi gescheit fir de Schüler eng ganz Partie Méiglechkeeten ze weisen, wéi hiert Liewen no hirem Ofschloss am LTETT kéint ausgesinn. Aus éischter Hand hunn d’Studente vun hiren Erfarungen erzielt a Froe beäntwert wéi: Wéi finanzéieren ech mäi Studium? Wéi gesäit den Unisalldag aus? E Bachelor oder Masterstudium?

Lire la suite →

Videos