Comment are off

Stage Symbiosis

D’G4PS1, d’4GPS2 an d’4GPSF hunn am Ufank vum Schouljoer ee flotten Ausfluch zum Thema „Symbiosis“ op Huelmes gemaach. D’Symbios-Aktivitéit beliicht, datt Systemer, déi zesumme schaffen, déi effizientst Systemer sinn. Deen Openthalt huet der Grupp erlaabt d’Symbios an der Natur an Hand vu klengen Aktivitéiten ze verstoen an duerch de gemeinsamen Effort och symbiotesch Bindungen tëscht hinnen ze kreéieren.

À propos de l'auteur
%d bloggers like this: